Is Createment een methode, een bedrijf of een ‘state of mind’?

Deze voelde je al aankomen. Createment is het alle drie. Met onze achtergrond in opleiding, ontwikkeling en IT hebben we keer op keer gezien dat traditionele wervingsmethoden voor bedrijven tekortschieten. Met onvervulde IT-vacatures en mismatches als resultaat.

Tegelijkertijd zijn er veel toptalenten die niets liever willen dan een baan op niveau met uitdaging en toekomstperspectief. We hebben een speciale methode ontwikkeld om bedrijven met een IT-capaciteitsprobleem te koppelen aan hoger opgeleiden met een totaal andere studie, maar affiniteit voor de IT. Een methode die werkt, want tot nu toe is ons matchpercentage ruim 97%.

Meer nog dan een bedrijf en een methode staat Createment voor de overtuiging dat echt talent vanzelf komt bovendrijven. Als dat talent in de IT ligt, helpen wij om het versneld te ontwikkelen.

Vergeet headhunting, recruitment en standaard traineeships.

image description