Privacy statement

ALGEMEEN 

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking en het gebruik van cookies door Createment via deze website.

Createment respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die je ons verschaft vertrouwelijk en op een transparante manier wordt behandeld. Wij nemen de gepaste technische maatregelen om jouw persoonsgegevens veilig te houden.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de website van Createment. Door het gebruik van de website erken je dat je deze privacyverklaring zorgvuldig hebt gelezen en dat je hiermee zonder voorbehoud instemt.

VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Welke gegevens verzamelen wij van jou en waarom?
Wij verzamelen o.a. de volgende gegevens die jij ons verstrekt: voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, hoogst behaalde diploma.

Wanneer verzamelen wij deze gegevens en wat gebeurt ermee?

  • Evalueren van en contact opnemen met geïnteresseerde kandidaat voor vacatures in onze organisatie nadat deze een sollicitatie heeft verzonden;
  • Contact opnemen met een bezoeker nadat deze een contactaanvraag heeft gedaan via de website;
  • Contact opnemen met een bezoeker nadat deze zich heeft ingeschreven voor een van onze diensten via de website;
  • Het versturen van updates rond vacatures naar een bezoeker nadat deze hiervoor een aanvraag heeft gedaan via onze website.

Met wie delen wij deze gegevens? 
Wij sturen wij jouw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden zoals social media providers als dit niet vereist is om onze diensten te verlenen, zonder jouw uitdrukkelijke toestemming daartoe.

Bewaartermijn
Createment bewaart je gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt zoals hiervoor vermeld.

Rechten
Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om jouw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te veranderen, te laten overdragen, te laten verwijderen of jouw eerder gegeven toestemming in te trekken. Indien je een van voormelde rechten wenst uit te oefenen kun je via onderstaande gegevens contact met ons opnemen vergezeld van een bewijs van jouw identiteit. We behandelen jouw aanvraag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 30 dagen nadat we jouw verzoek hebben ontvangen. Indien je een andere klacht hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens of je blijft ontevreden over ons antwoord op je aanvraag dan staat het je vrij contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Ga voor meer informatie naar https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Createment. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Deze privacyverklaring werd het laatst geüpdatet op 20/11/2018.

GEBRUIK VAN COOKIES

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op jouw computer worden opgeslagen door een website die je bekijkt. Daarmee is je computer te herkennen tijdens je bezoek. Klik hier voor de uitgebreide cookie policy.

Cookies bevatten geen persoonsgegevens
Cookies zoals Createment die gebruikt, bevatten geen persoonsgegevens. Zulke cookies zijn dan ook niet zomaar te gebruiken om je te identificeren en vormen daarom geen bedreiging voor je privacy.

Google Analytics-cookies
Createment maakt gebruik van Google Analytics-cookies. Hieronder leggen we uit op welke manier we dat doen.

  • Createment heeft een bewerkersovereenkomst gesloten. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van websitebezoekers.
  • Createment heeft gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres. IP-adressen bestaan uit 4 zogeheten octetten van elk 3 cijfers. Door het maskeren van het laatste octet is je IP-adres geanonimiseerd.
  • Createment heeft de optie 'gegevens delen' uitgezet. Hiermee wordt voorkomen dat Google de verzamelde gegevens voor eigen doeleinden gebruikt.
  • Createment maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

CONTACT

hello@createment.nl
0402870070

Adres:
Createment
Kvk nummer: 61884995
Bogert 24
5612 LZ Eindhoven

Zur deutschen Datenschutzerklärung geht es hier.